Disclaimer

Bruidsknaller (Kamer van Koophandel: 73723940), verleent u hierbij toegang tot www.bruidsknaller.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Bruidsknaller behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Bruidsknaller zet zich in om de inhoud van zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks Deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle prijzen op Bruidsknaller onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website van Bruidsknaller opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bruidsknaller nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bruidsknaller. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bruidsknaller , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.